คำอาราธนาศีล

คำอาราธนาศีล 5

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ประการ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ แม้ครั้งที่สอง … แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ประการ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์

ศีล 51.

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตตกล่วงไป)

2.

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยการขโมย)

3.

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

4.

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ)

5.

สุราเมรยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา คือ สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)

(กราบ รับศีล 3 ครั้ง)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: