ปฏิบัติธรรมวัดเขาวัง

อบรมปฏิบัติธรรมที่วัดเขาวัง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค.51

img_1205_resize.jpg  img_1239_resize.jpg  img_1193_resize.jpg

img_1288_resize.jpg  img_1480_resize.jpg  img_1533_resize.jpg

img_1484_resize.jpg  img_1583_resize.jpg  img_1905_resize.jpg 

Advertisements%d bloggers like this: